Nivåtrinninnst.

Du kan stille inn selvutløseren i nivåtrinnmodus, og rekkefølgen ved fotografering med eksponeringsnivåtrinn og hvitbalansenivåtrinn.

  1. Velg / (Bruksmodus) på kontrollhjulet → velg modusen nivåtrinnfotografering.
    • Du kan også stille inn bruksmodusen ved å velge MENU → (Kamera- innstillinger1) → [Bruksmodus].
  2. MENU(Kamera- innstillinger1) → [Nivåtrinninnst.] → ønsket innstilling

Menyelementdetaljer

Selvutl. under nivåtr.:
Stiller inn om du skal bruke selvutløser ved nivåtrinnfotografering. Stiller også inn antall sekunder til lukkeren utløses ved bruk av selvutløseren.
(OFF/2 sek./5 sek./10 sek.)
Nivåtr.-rekkef.:
Stiller inn rekkefølgen ved fotografering med eksponeringsnivåtrinn og hvitbalansenivåtrinn.
(0→-→+/-→0→+)