Ta bilde av en standard hvitfarge for å stille inn hvitbalansen (tilpasset hvitbalanse)

I en scene der det lokale lyset kommer fra flere typer lyskilder, anbefales det å bruke tilpasset hvitbalanse for nøyaktig gjengivelse av hvitheten.Du kan registrere 3 innstillinger.

 1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Hvitbalanse] → Velg blant [Kundetilpasset 1] til [Kundetilpasset 3], og trykk deretter på høyre side av kontrollhjulet.
 2. Velg (tilpasset hvitbalanse angitt), og trykk på midten av kontrollhjulet.
 3. Hold produktet slik at det hvite området fullstendig dekker opptaksrammen for hvitbalanse, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet.
  Etter at lukkeren har avgitt en pipetone, vises de kalibrerte verdiene (Fargetemperatur og Fargefilter).
  • Du kan justere posisjonen til opptaksrammen for hvitbalanse ved å trykke på øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet.
  • Når du har registrert standard hvitfarge, kan du vise skjermbildet for finjustering ved å trykke på høyre side av kontrollhjulet. Du kan finjustere fargetonene etter behov.
 4. Trykk midt på kontrollhjulet.
  De kalibrerte verdiene registreres. Skjermen går tilbake til MENU-visningen samtidig som den registrerte egendefinerte hvitbalanseinnstillingen beholdes.
  • Den registrerte, tilpassede hvitbalanseinnstillingen vil forbli i minnet inntil den overskrives av en annen innstilling.

Merknad

 • Meldingen [Kunne ikke regist. data for tilpasset WB.] tyder på at verdien er et uventet område, for eksempel hvis motivet er for livaktig. Du kan registrere innstillingen på dette punktet, men det anbefales at du stiller inn hvitbalansen igjen. Når det er angitt en feilverdi, blir indikatoren (tilpasset hvitbalanse) oransje på opptaksinformasjonsdisplayet. Indikatoren vil vises i hvitt hvis verdien ligger innenfor det forventede området.
 • Hvis du bruker en blits når du fanger inn en grunnleggende hvit fargetone, registreres den tilpassede hvitbalansen sammen med blitslyset. Sørg for at du bruker en blits når du fotograferer med innstillinger som ble stilt inn med blits.