Bruke kontrollhjulet

Illustrasjon som indikerer plasseringen av kontrollhjulet

  • Du kan velge å stille inn elementer ved å dreie eller trykke øverst, nederst, til høyre eller venstre på kontrollhjulet. Du velger ved å trykke på midten av kontrollhjulet.
  • Funksjonene DISP (skjerminnstilling), (Bildeindeks), / (Bruksmodus) og ISO (ISO) er tilordnet til øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet. I tillegg kan du tilordne utvalgte funksjoner til venstre/høyre/nedre side og midten av kontrollhjulet.
  • Under avspilling kan du vise neste/forrige bilde ved å trykke på høyre/venstre side av kontrollhjulet eller ved å dreie på kontrollhjulet.