Strømfors. via USB

Stiller inn hvorvidt strømmen skal leveres via USB-kabelen når produktet er koblet til en datamaskin eller en USB-enhet.

  1. MENU (Oppsett) → [Strømfors. via USB] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Produktet forsynes med strøm via en USB-kabel når produktet er koblet til en datamaskin e.l.
Av:
Produktet forsynes ikke med strøm via en USB-kabel når produktet er koblet til en datamaskin e.l.Hvis du bruker den medfølgende vekselstrømadapteren, forsynes kameraet med strøm selv om [Av] er valgt.


Betjeninger som er tilgjengelige mens det tilføres elektrisk strøm via en USB-kabel

Følgende tabell viser hvilke betjeninger som er tilgjengelige/utilgjengelige mens det tilføres elektrisk strøm via en USB-kabel.

Betjening Tilgjengelig / ikke tilgjengelig
Ta bilder Tilgjengelig
Spille av bilder Tilgjengelig
Wi-Fi-/NFC-/Bluetooth-tilkoblinger Tilgjengelig
Lade batteriet Ikke tilgjengelig
Slå på kameraet uten batteri i kameraet Ikke tilgjengelig

Merknad

  • Sett inn batteriet i produktet for å forsyne det med strøm via USB-kabelen.