Oppsett for ratt/hjul

Du kan bytte om på funksjonene til kontrollskiven og kontrollhjulet.

  1. MENU (Kamera- innstillinger2) → [Oppsett for ratt/hjul] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

LH F/nr.:
Du kan endre lukkerhastigheten ved å bruke kontrollhjulet, og endre blenderverdien med kontrollskiven.

F/nr. LH:
Du kan endre blenderverdien ved å bruke kontrollhjulet, og endre lukkerhastigheten med kontrollskiven.

Merknad

  • [Oppsett for ratt/hjul] er aktivert når opptaksmodus er stilt inn på "M".