AF-overgangsha. (film)

Du kan stille inn overføringshastigheten for fokus når målet for automatisk fokusering endres under filmopptak.

  1. MENU (Kamera- innstillinger2) → [AF-overgangsha.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

7 (hurtig) / 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 (sakte):
Velg en høyere verdi for å fokusere raskere på motivet.
Velg en lavere verdi for å fokusere mer jevnt på motivet.