Stille opptak (stillbilde)

Du kan ta bilder uten lukkerlyden.

 1. MENU (Kamera- innstillinger2) → [Stille opptak] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Du kan ta bilder uten lukkerlyden.
Av:
[Stille opptak] er deaktivert.

Merknad

 • Bruk funksjonen [Stille opptak] på eget ansvar, og ta hensyn til motivets privatliv og portrettrettigheter.
 • Selv om [Stille opptak] er stilt inn på [På], vil den ikke være helt stille.
 • Selv om [Stille opptak] er stilt inn på [På], vil lyden av arbeidsoperasjonene til blenderen og fokusmekanismen høres.
 • Når du tar stillbilder med funksjonen [Stille opptak] med lav ISO-følsomhet og retter kameraet mot en meget sterk lyskilde, vil områder på skjermen med høy intensitet kanskje bli tatt opp med mørkere fargetoner.
 • Når kameraet er slått av, kan det hende lukkerlyden vil høres som piping ved sjeldne anledninger. Dette er ikke feil.
 • Bildeforvrengning forårsaket av at motivet eller kameraet beveger seg, kan forekomme.Forvrengningen blir mer merkbar når [RAW-filtype] er stilt inn på [Ukomprimert]. Slik reduserer du forvrengningen: Still inn [Filformat][JPEG]. Hvis du vil ta bilder i RAW-format med mindre forvrengning i bildet, stiller du inn [Bruksmodus][Seriebilder] og [RAW-filtype][Komprimert].
 • Hvis du tar bilder mens det lyner eller i flakkende lys, for eksempel i blitslyset fra andre kameraer eller i fluorescerende lys, kan det oppstå en stripeeffekt på bildet.
 • Hvis du ønsker å slå av pipelyden som høres når motivet er i fokus, eller når selvutløseren er aktiv, må du stille inn [Lydsignaler][Av].
 • Selv om [Stille opptak] er stilt inn på [På] kan det hende at lukkeren avgir lyd i følgende situasjoner:
  • Når du fotograferer en standard hvitfarge for tilpasset hvitbalanse
  • Når du registrerer ansikter med [Ansiktregistrering]
 • Du kan ikke velge [Stille opptak] når modusvelgeren er stilt inn på noe annet enn P/A/S/M.
 • Når [Stille opptak] er stilt inn på [På], er følgende funksjoner ikke tilgjengelige:
  • Blitsfotografering
  • Auto HDR
  • Bildeeffekt
  • Bildeprofil
  • Støyred.lang
  • BULB-opptak
 • Etter at du har slått på kameraet, forlenges tiden du har til rådighet for å starte et opptak med ca. 0,5 sekunder.