Temp. auto. strøm av

Stiller inn den kameratemperaturen som får kameraet til å slå seg av automatisk under fotografering. Når den er stilt inn på [Høy], kan du fortsette å fotografere, selv om temperaturen til kameraet blir høyere enn normalt.

  1. MENU (Oppsett) → [Temp. auto. strøm av] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Standard:
Stiller inn standardtemperaturen for når kameraet skal slå seg av.
Høy:
Stiller inn en temperatur høyere enn [Standard] for når kameraet skal slå seg av.

Merknader når [Temp. auto. strøm av] er stilt inn på [Høy]

  • Ikke ta bilder mens du holder kameraet i hånden. Bruk stativ.
  • Hvis du bruker kameraet i lengre tid mens du holder det i hånden, kan forårsake lavtemperaturforbrenninger.

Merknad

  • Selv om [Temp. auto. strøm av] er stilt inn på [Høy], kan det hende at opptakstiden for film ikke endrer seg, da dette avhenger av forholdene eller kameratemperaturen.