FTP-overføringsfunk.

Du kan stille inn bildeoverføring ved hjelp av en FTP-server eller overføre bilder til FTP-serveren. Krever grunnleggende kunnskap om FTP-servere.

Du finner mer informasjon i "FTP Help Guide".
https://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/

  1. MENU(Nettverk) → [FTP-overføringsfunk.] → ønsket innstilling.