Synsvinkel

Synsvinkelen endres til tilsvarende full størrelse eller APS-C/Super 35mm avhengig av innstillingen for [APS-C/Super 35mm] og det monterte objektivet. Synsvinkelen er også forskjellig for opptak av stillbilder og filmopptak.

Synsvinkel tilsvarende full bildestørrelse

Illustrasjon som indikerer synsvinkelen under opptak av stillbilder og opptak av film

(A) Ved opptak av stillbilder (med [Bildeforhold] stilt inn på [3:2])

(B) Når du tar opp film


Kameraet tar bilder med en synsvinkel tilsvarende full bildestørrelse i følgende situasjoner.

 • [APS-C/Super 35mm] er stilt inn på [Auto], og det er montert et objektiv som er kompatibelt med opptak i full størrelse.
 • [APS-C/Super 35mm] er stilt inn på[Av].

Synsvinkel tilsvarende APS-C-størrelse/Super 35mm

Illustrasjon som indikerer synsvinkelen under opptak av stillbilder og under opptak av film

(A) Ved opptak av stillbilder (med [Bildeforhold] stilt inn på [3:2])

(B) Når du tar opp film


Kameraet tar bilder med en visningsvinkel tilsvarende APS-C eller Super 35mm i følgende situasjoner. Synsvinkelen blir ca. 1,5 ganger brennvidden som vises på objektivet.

 • [APS-C/Super 35mm] er stilt inn på [Auto], og det er montert et objektiv dedikert til APS-C.
 • [APS-C/Super 35mm] er stilt inn på[På].

Merknad

 • Under opptak av film i full størrelse med [Filformat] stilt inn på [XAVC S 4K] og [Opptaksinnst.] stilt inn på [30p 60M] eller [30p 100M] blir synsvinkelen (B) tilsvarende ca. 1,2 ganger brennvidden som vises på objektivet.

  Illustrasjon som indikerer synsvinkelen under opptak av 4K 30p-film

  (A) Synsvinkel tilsvarende full bildestørrelse

  (B) Synsvinkel under XAVC S 4K-filmopptak stilt inn på [30p 60M]/[30p 100M]

  (C) Synsvinkel tilsvarende Super 35mm