Stille inn metoden for å hoppe mellom bilder (Bildehopp-innst.)

Stiller hvilken velger og metode som skal brukes til å hoppe mellom bilder under avspilling. Denne funksjonen er nyttig når du vil finne ett bestemt bilde blant mange lagrede bilder. Du kan også raskt finne beskyttede bilder eller bilder som er stilt inn med en bestemt gradering.

  1. MENU(Avspilling) → [Bildehopp-innst.] → ønsket element.

Menyelementdetaljer

Velg ratt/hjul:
Velger velgeren eller hjulet som skal brukes til å hoppe mellom bilder.
Bildehopp-metode:
Stiller inn metoden for avspilling med Bildehopp.

Merknad

  • En gruppe regnes som ett bilde når [Bildehopp-metode] er stilt inn på [Ett om gangen], [Med 10 bilder] eller [Med 100 bilder].
  • Når [Bildehopp-metode] er stilt inn på en annen parameter enn [Ett om gangen], [Med 10 bilder] eller [Med 100 bilder], er Bildehopp bare tilgjengelig hvis [Visningsmodus] er stilt inn på [Datovisning]. Hvis [Visningsmodus] ikke er stilt inn på [Datovisning], spiller kameraet alltid av hvert bilde uten hopp når du bruker velgeren valgt med [Velg ratt/hjul].
  • Når du bruker funksjonen for Bildehopp, og [Bildehopp-metode] er stilt inn på en annen parameter enn [Ett om gangen], [Med 10 bilder] eller [Med 100 bilder], hoppes det alltid over videofiler.