Av/Tv-rotering

Stiller inn roteringsretningen for kontrollskiven eller kontrollhjulet når du endrer blenderverdien eller lukkerhastigheten.

  1. MENU (Kamera- innstillinger2) → [Av/Tv-rotering] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Normal:
Endrer ikke roteringsretningen for kontrollskiven eller kontrollhjulet.
Omvendt:
Reverserer roteringsretningen for kontrollskiven eller kontrollhjulet.