Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper (Tilp. knapp)

Du kan bruke funksjonen for tilpasset tast til å tilordne funksjonene du bruker ofte, til taster det er enkelt å betjene. Ved å gjøre dette kan du hoppe over prosessen med å velge elementer fra MENU, og det går dermed raskere å hente opp funksjonene. Du kan også tilordne [Ikke innstilt] til taster det er enkelt å betjene, for å forhindre utilsiktet betjening.


Du kan tilordne funksjoner til tilpassede taster for stillbilder (Tilp. knapp), filmopptaksmodus (Tilp. knapp) og avspillingsmodus (Tilp. knapp) separat.

 • Hvilke funksjoner som kan tilordnes, varierer avhengig av tastene.


Du kan tilordne funksjoner til følgende taster.

Illustrasjon som indikerer tastene du kan tilordne ønskede funksjoner til

 1. MOVIE-knapp
 2. AF-ON-knapp
 3. Fn/-knapp
 4. Senterknapp /Venstre knapp/Høyre knapp/Ned-knapp
 5. C-knapp


Du finner mer informasjon om innstilling av egendefinerte taster på følgende URL-adresse:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/ilce-7c/l/custom.php

Hint

 • Du kan hente frem funksjoner raskere ved å bruke funksjonsmenyen til å konfigurere hver innstilling direkte fra Fn-knappen, i tillegg til de tilpassede tastene. Se relaterte funksjoner under "Beslektet emne" nederst på denne siden.

Nedenfor finner du fremgangsmåten for å tilordne [Øye-AF]-funksjonen til C-knappen.

 1. MENU (Kamera- innstillinger2) → [Tilp. knapp].
  • Hvis du vil tilordne en funksjon som skal hentes frem når du gjør filmopptak, velger du [Tilp. knapp]. Hvis du vil tilordne en funksjon som skal hentes frem når du spiller av bilder, velger du [Tilp. knapp].
 2. Flytt til skjermbildet [Bak] ved hjelp av venstre/høyre side av kontrollhjulet. Velg deretter [C-knapp], og trykk på midten av kontrollhjulet.
 3. Trykk på venstre/høyre side av kontrollhjulet inntil [Øye-AF] vises. Velg [Øye-AF], og trykk deretter på midten.
  • Hvis du trykker på C-knappen i stillbildemodus og det registreres øyne, aktiveres [Øye-AF], og kameraet fokuserer på øynene. Ta bilder mens du holder nede C-knappen.

Hint

 • Du kan også tilordne opptaksfunksjoner til Hold fokus-knappen på objektivet. Enkelte objektiver er imidlertid ikke utstyrt med noen holdfokusknapp.