Vurdering

Du kan gi stillbildene du har tatt, vurderinger på en skala med antall stjerner () for å gjøre det enklere å finne bilder.

Hvis du kombinerer denne funksjonen med [Bildehopp-innst.], kan du finne et ønsket bilde raskere.

  1. MENU(Avspilling) → [Vurdering].
    Skjermbildet for valg av bildevurdering vises.
  2. Trykk på venstre eller høyre side av kontrollhjulet for å vise et bilde som du ønsker å tilordne en vurdering, og trykk deretter på midten.
  3. Velg nivået av (Vurdering) ved å trykke på venstre/høyre side av kontrollhjulet og deretter trykke på midten.
  4. Trykk på MENU-knappen for å lukke skjermbildet for vurderingsinnstillinger.

Hint

  • Du kan også tilordne vurderinger når du spiller av bilder ved å bruke den tilpassede tasten. Tilordne [Vurdering] til den ønskede tasten med [Tilp. knapp] på forhånd, og trykk deretter på den tilpassede tasten mens du spiller av et bilde du ønsker å tilordne en vurdering. Nivået for (Vurdering) endres hver gang du trykker på den tilpassede tasten.