Berøringsbet.-funksj.: Berøringsutløser

Når du gjør opptak med skjermen, fokuserer kameraet automatisk på punktet du berører, og tar et stillbilde.
Still inn MENU (Oppsett) → [Berøringsbetjening] til [På] på forhånd.

 1. Velg MENU (Kamera- innstillinger2) → [Berøringsbet.-funksj.][Berøringsutløser].
 2. Berør -ikonet i rektangelet øverst til høyre på skjermen mens opptaksskjermen vises.

  Merket til venstre for ikonet blir oransje, og funksjonen for berøringslukker aktiveres.

  • Avbryt [Berøringsutløser] ved å berøre -ikonet igjen.
  • Funksjonen for berøringslukker avbrytes når kameraet startes på nytt.
 3. Berør det motivet du vil fokusere på.

  Det tas et stillbilde når motivet du berørte, er i fokus.

Hint

 • Du kan betjene opptaksfunksjonene nedenfor ved å berøre skjermen:
  • Serieopptak med berøringslukkeren

   Når [Bruksmodus] er stilt inn på [Seriebilder], kan du ta seriebilder mens du berører skjermen.

  • Tar kontinuerlige nivåtrinnbilder med berøringslukkeren

   Produktet tar tre bilder mens eksponeringen automatisk endres fra basisnivået til mørkere og deretter til lysere. Hvis [Bruksmodus] er stilt inn på [Kontin. nivåtrinn], må du fortsette å berøre skjermen inntil opptaket er slutt. Etter at opptaket er avsluttet, kan du velge det bildet du foretrekker.

Merknad

 • [Berøringsutløser]-funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
  • Under opptak med søkeren
  • Når opptaksmodus er stilt inn på [Film].
  • Når opptaksmodus er stilt inn på [Sakte og rask film].
  • Når [Fokusmodus] er [Manuelt fokus]
  • Når [Fokusområde] er [Fleksibelt punkt]
  • Når [Fokusområde] er [Utvidet fleks. punkt]
  • Når [Fokusområde] er [Sporing: Fleksibelt punkt]
  • Når [Fokusområde] er [Sporing: Utvidet fleks. punkt]
  • Mens du bruker den digitale zoomen
  • Mens du bruker [Klart bilde-zoom]