Avsp.-hast. Interv.

Konfigurerer avspillingshastigheten for stillbilder under [Kont. avs. Intervall].
  1. MENU → (Avspilling) → [Avsp.-hast. Interv.] → ønsket innstilling.

Hint

  • Du kan også endre avspillingshastigheten ved å dreie på kontrollskiven eller kontrollhjulet under [Kont. avs. Intervall].