Blenderbruk i AF (stillbilde)

Endrer blendersystemet slik at det prioriterer ytelsen på autofokuserende sporing eller stillegående drift.

  1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Blenderbruk i AF] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Prioritet på fokus:
Endrer blendersystemet så det prioriterer autofokusering.
Standard:
Bruker blendersystemet som er standard.
Prioriter stillhet:
Endrer innstillingen slik at blendersystemet prioriterer stillhet. Lyden fra blendersystemet er lavere enn ved bruk av [Standard].

Merknad

  • Når [Prioritet på fokus] er valgt, kan det hende at du hører lyden fra blenderåpningen eller at blendereffekten kanskje ikke er synlig på skjermen.Du kan unngå disse hendelsene ved å endre innstillingen til [Standard].
  • Hastigheten for fokus kan bli tregere når [Prioriter stillhet] er valgt, og det kan også bli vanskeligere å fokusere på et motiv.
  • Effekten kan variere avhengig av hvilket objektiv du bruker, og opptaksforholdene.