Sirk. av fokus.-punkt

Angir om fokusrammen skal få hoppe fra én ende til den andre når du flytter fokusrammen med [Fokusområde] stilt inn på [Sone], [Fleksibelt punkt], [Utvidet fleks. punkt], [Sporing: Sone], [Sporing: Fleksibelt punkt] eller [Sporing: Utvidet fleks. punkt]. Denne funksjonen er nyttig når du vil flytte fokusrammen fra den ene enden til den andre raskt.

  1. MENU(Kamera- innstillinger1)→[Sirk. av fokus.-punkt] → ønsket innstilling.

    Når [Sirkuler] er valgt:

    Illustrasjon som viser fokuspunktets bevegelse

Menyelementdetaljer

Sirkulerer ikke :
Markøren beveger seg ikke når du prøver å flytte fokusrammen forbi enden.
Sirkuler :
Markøren hopper til motsatt ende når du prøver å flytte fokusrammen forbi enden.