Flerbatteriadaptersett

Du kan bruke flerbatteriadaptersettet (selges separat) med dette kameraet for å gjøre opptak over lengre perioder.

Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som fulgte med flerbatteriadaptersettet.

Merknad

  • Ikke skyv på batterilåsespaken på kameraet mens tilkoblingsplaten på flerbatteriadaptersettet er satt inn i kameraet. Tilkoblingsplaten løsnes fra kameraet hvis du gjør det.