Send til smarttelefon: Tilkob. u. strøm AV

 Angir om Bluetooth-tilkoblinger skal godtas fra en smarttelefon mens kameraet er slått av. Når [Tilkob. u. strøm AV] er stilt inn på [På], kan du bla gjennom bilder på kameraets minnekort og overføre bilder fra kameraet til en smarttelefon ved hjelp av smarttelefonen.

 1. MENU → (Nettverk) → [Send til smarttelefon][Tilkob. u. strøm AV] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Godtar Bluetooth-tilkoblinger fra en smarttelefon mens kameraet er slått av.
Batterinivået utlades gradvis mens kameraet er slått av. Hvis du ikke vil bruke [Tilkob. u. strøm AV], må du deaktivere funksjonen.
Av:
Godtar ikke Bluetooth-tilkoblinger fra en smarttelefon mens kameraet er slått av.


Bla gjennom/overføre bilder på smarttelefonen


Forberedelser

 1. Velg MENU → (Nettverk) → [Bluetooth-innst.][Bluetooth-funksjon][På] på kameraet.
 2. MENU → (Nettverk) → [Send til smarttelefon][Tilkob. u. strøm AV][På].
 3. Velg MENU → (Nettverk) → [Bluetooth-innst.][Paring] på kameraet for å vise skjermbildet for parkobling.
 4. Start Imaging Edge Mobile på smarttelefonen, og velg deretter kameraet som skal parkobles, på [Avstandskontroll av strøm PÅ/AV]-skjermbildet.


Betjening

 1. Slå av kameraet.
 2. Velg kameraet på [Avstandskontroll av strøm PÅ/AV] -skjermbildet i Imaging Edge Mobile for å slå på kameraet.
  • Kameraets tilgangslampe tennes, og funksjonene for gjennomblaing og overføring blir tilgjengelige.

Merknad

 • Hvis smarttelefonen ikke brukes i løpet av en viss tid, deaktiveres Bluetooth-tilkoblingen. Velg [Avstandskontroll av strøm PÅ/AV] på smarttelefonen igjen.
 • Når kameraet er slått på, veksler kameraet til opptaksmodus, og [Send til smarttelefon] avsluttes.