Sikkerhet (IPsec)

Krypterer data når kameraet og en datamaskin kommuniserer via en Wi-Fi-tilkobling.

 1. MENU (Nettverk) → [Sikkerhet (IPsec)] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

IPsec ([På]/[Av]):
Angir om [Sikkerhet (IPsec)]-funksjonen skal brukes eller ikke.
Dest.-IP-adresse:
Angir IP-adressen til enheten som skal kobles til med [Sikkerhet (IPsec)]-funksjonen.
Delt nøkkel:
Angir den delte nøkkelen som brukes av [Sikkerhet (IPsec)]-funksjonen.

Merknad

 • En [Delt nøkkel] skal bestå av minst åtte og maks. 20 alfanumeriske tegn eller symboler.
 • Enheten som skal kobles til, må være kompatibel med IPsec for at du skal kunne bruke IPsec-kommunikasjon.
  Avhengig av enheten kan det hende at kommunikasjon er utilgjengelig, eller at kommunikasjonshastigheten er treg.
 • På dette kameraet fungerer IPsec bare i transportmodus og bruker IKEv2.
  Algoritmene er AES with 128-bit keys in CBC mode/Diffie-Hellman 3072-bit modp group/PRF-HMAC-SHA-256/HMAC-SHA-384-192.
  Godkjenningen utløper etter 24 timer.
 • Kryptert kommunikasjon kan bare utføres med enheter som er konfigurert på riktig måte. Kommunikasjon med andre enheter krypteres ikke.
 • Hvis du vil ha mer informasjon om IPsec-konfigurasjonen, kan du kontakte administratoren av enhetens nettverk.