Wi-Fi-innstillinger: Vis info om Wi-Fi

Viser Wi-Fi-informasjon for kameraet, f.eks. MAC-adresse, IP-adresse osv.

 1. MENU (Nettverk) → [Wi-Fi-innstillinger] [Vis info om Wi-Fi].

Hint

 • Annen informasjon enn MAC-adressen vises under følgende forhold.
  • [FTP-funksjon] under [FTP-overføringsfunk.] er stilt inn på [På] og det er opprettet en Wi-Fi-tilkobling.
  • [PC-kontroll] er stilt inn på [På] og [Tilk.-met. PC-kontr.] er stilt inn på [Tilkobl. til Wi-Fi-tilg.] under [PC-kontrollfunksjon] og det er opprettet en Wi-Fi-tilkobling.

Slik viser du QR Code for MAC-adressen

 • Du kan importere MAC-adressen til dette kameraet til en smarttelefon. Bruk en av følgende metoder for å vise QR Code på skjermen, og les QR Code ved hjelp av smarttelefon-applikasjonen Transfer & Tagging add-on.
  • Når kameraet er slått av, slår du på kameraet mens du trykker på (avspillingsknappen).
  • Trykk på (sletteknappen) på [Vis info om Wi-Fi]-skjermbildet.

  Hvis du vil vite mer om hvordan du leser QR Code ved hjelp av Transfer & Tagging add-on, kan du se følgende støtteside.

  https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/l/macaddress/index.php

  Transfer & Tagging add-on er bare tilgjengelig i visse land og regioner.