Wi-Fi-innstillinger: Frekvensbånd (modeller som støtter 5 GHz)

Stiller inn frekvensbåndet for Wi-Fi-kommunikasjon. [5 GHz] har raskere kommunikasjonshastigheter og mer stabile dataoverføringer enn [2,4 GHz]. Innstillingen [Frekvensbånd] gjelder bare for [Send til smarttelefon], [Kontr. med smarttlf.] og [PC-kontroll] (Wi-Fi Direct).

  1. MENU(Nettverk) → [Wi-Fi-innstillinger][Frekvensbånd] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

2,4 GHz/5 GHz

Merknad

  • Hvis det finnes både 2,4 GHz- og 5 GHz-tilgangspunkter med samme SSID og krypteringsformat, er det tilgangspunktet med sterkest radiofelt som vises.