Kameraets tilpasningsfunksjoner

Kameraet har ulike tilpasningsfunksjoner, blant annet registrering av funksjoner og opptaksinnstillinger til tilpassede taster. Du kan kombinere dine foretrukne innstillinger for å tilpasse kameraet for enklere betjening.

Hvis du vil vite mer om hvordan du konfigurerer innstillingene og bruker dem, kan du se siden for hver funksjon.


Slik tilordner du ofte bruke funksjoner til knappene (Tilp. knapp/Tilp. knapp/Tilp. knapp)

Du kan endre funksjonene til knappene, inkludert de tilpassede knappene, etter behov.

Det anbefales å tilordne ofte brukte funksjoner til knapper det er enkelt å bruke, slik at du kan hente frem de tilordnede funksjonene ved å trykke på den tilsvarende knappen.


Slik registrerer du ofte brukte funksjoner til Fn-knappen (funksjonsmenyen)

Hvis du registrerer funksjoner som brukes ofte i opptaksmodus, til funksjonsmenyen, kan du vise de registrerte funksjonene på skjermen ved å trykke på Fn (funksjonsknappen). På skjermbildet for funksjonsmenyen, kan du hente frem funksjonen du vil bruke, ved å velge ikonene.


Slik kombinerer du ofte brukte funksjoner på menyskjermbildet (Min meny)

Hvis du kombinerer de ofte brukte elementene fra menyene for opptak, avspilling og nettverk på "Min meny"-skjermbildet, kan du raskt få tilgang til de ønskede menyelementene.


Slik tilordner du ulike funksjoner til skiven og endrer funksjonen til skiven ( Mitt ratt-innstillinger )

Du kan tilordne de ønskede funksjonene til kontrollskiven og kontrollhjulet, og du kan registrere opptil tre kombinasjoner av innstillinger som "Mitt ratt 1 - 3"-innstillinger.

Eksempel: Skjermbildet for Mitt ratt-innstillinger for modeller med en fremre/bakre skive


Slik endrer du opptaksinnstillingene raskt etter scene (/ Minne)

Du kan registrere de aktuelle opptaksinnstillingene* for scene til kameraet eller et minnekort og deretter enkelt hente opp innstillingene ved hjelp av modusvelgeren osv.

* Du kan ikke registrere tilpassede tasteinnstillinger.