Forsiden

Illustrasjon av forsiden på kameraet

 1. ON/OFF (Strømbryter)/lukkerknapp
 2. AF-lys/selvutløserlampe
 3. Utløserknapp for objektivet
 4. Mikrofon

  Ikke dekk til denne delen under filmopptak. Det kan føre til støy eller lavere lydstyrke.


  Når objektivet er tatt av

  Illustrasjon av kameraet uten objektiv

 5. Fatningsindeks
 6. Bildesensor*
 7. Fatning
 8. Objektivkontakter*


* Ikke berør disse delene direkte.