Baksiden

Illustrasjon av baksiden på kameraet

 1. Søker
 2. Øyesensor
 3. Diopterjusteringsskive

  Tilpass diopteret til synet ditt ved å bevege diopterjusteringsskiven til displayet vises tydelig i søkeren.

 4. Skjerm (for berøringsoperasjoner: berøringspanel/berøringspute)
  • Du kan justere skjermen til en vinkel det er lett å se den i, og ta bilder fra en hvilken som helst posisjon.

   Illustrasjon som viser hvordan skjermen kan roteres

   (A): ca. 176°
   (B): ca. 270°

  • Du vil kanskje ikke kunne justere vinkelen på skjermen, avhengig av hvilken stativtype du bruker. I et slikt tilfelle må du løsne stativskruen litt for å justere vinkelen på skjermen.
  • Ikke bruk makt når du åpner, lukker eller roterer skjermen. Hvis du gjør det, kan det forårsake feil.
 5. MENU-knapp
 6. Kontrollskive
 7. For fotografering: AF-ON-knapp (AF på)
  [Sporing på + AF på] er tilordnet i standardinnstillingene.
  For visning: (Forstørrelsesknapp)
 8. For fotografering: Fn (Funksjonsknapp)
  For visning: (Send til smarttelefon-knapp)

  Du kan vise skjermen for [Send til smarttelefon] ved å trykke på denne knappen.

 9. Kontrollhjul
 10. For fotografering: C-knapp (Egendefinert knapp)
  For visning: (Sletteknapp)
 11. (Avspillingsknapp)