Overside

Illustrasjon av oversiden på kameraet

 1. Modusvelger
 2. Eksponeringskompenseringshjul
 3. MOVIE (Filmknapp)
 4. Multigrensesnitt-sko*

  Enkelte typer tilbehør går kanskje ikke helt inn, og vil stikke ut litt på baksiden av multigrensesnitt-skoen. Men hvis tilbehøret når forkant av skoen, er tilkoblingen fullført.

 5. Posisjonsmerke for billedsensor
  • Bildesensoren er den sensoren som konverterer lys til elektriske signaler. (Posisjonsmerke for billedsensor) viser plasseringen av bildesensoren. Når du måler den nøyaktige avstanden mellom kameraet og fotoobjektet, må du vise til plasseringen av horisontallinjen.

  • Hvis motivet befinner seg nærmere enn minste fotograferingsavstand for objektivet, kan ikke fokus bekreftes. Pass på at avstanden mellom fotoobjektet og kameraet er stor nok.
 6. Høyttaler


* Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibelt tilbehør til multigrensesnitt-skoen, kan du gå til Sony-nettstedet, eller ta kontakt med Sony-forhandleren din eller en lokal autorisert Sony-servicebedrift. Tilbehør til tilbehørsskoen kan også brukes. Funksjonaliteten til andre produsenters tilbehør garanteres ikke.

Logo for multigrensesnitt-sko

Logo for tilbehørsko