Bunn

Illustrasjon av undersiden på kameraet

  1. Spor for innsetting av batteri
  2. Låsespak
  3. Batterideksel
  4. Skruehull for stativ

    Støtter skruer av typen 1/4-20 UNC

    Bruk et stativ der skruen er kortere enn 5,5 mm. Ellers kan du ikke feste kameraet skikkelig, og kameraet kan ta skade.