Inns. for ekstern blits

Du kan konfigurere innstillingene til en blits (selges separat) som er festet til kameraet, med kameraets skjerm og kontrollhjul.

Oppdater programvaren for blitsen til nyeste versjon før du bruker denne funksjonen.

Du finner mer informasjon om blitsfunksjonene i bruksanvisningen for blitsen.

 1. Fest blitsen (selges separat) til kameraets multigrensesnitt-sko, og slå deretter på kameraet og blitsen.
 2. MENU → (Kamera- innstillinger1) → [Inns. for ekstern blits] → ønsket innstillingselement.
 3. Konfigurer innstillingen med kameraets kontrollhjul.

Menyelementdetaljer

Inns. utløs. ekst. blits:
Gjør at du kan konfigurere innstillinger knyttet til avfyring av blits, for eksempel blitsmodus, blitsnivå, osv.
Tilp. inns. ekst. blits:
Gjør at du kan konfigurere andre blitsinnstillinger, trådløsinnstillinger og innstillinger for blitsenhet.

Hint

 • Hvis du tilordner funksjonen [Inns. utløs. ekst. blits] til en tast på forhånd ved å velge MENU → (Kamera- innstillinger2) → [Tilp. knapp], kan du åpne [Inns. utløs. ekst. blits]-skjermbildet bare ved å trykke på den tasten.
 • Du kan justere innstillingene ved å bruke blitsen selv mens du bruker [Inns. for ekstern blits].
 • Du kan også konfigurere innstillingen for en trådløs fjernstyring (selges separat) som er festet til kameraet.

Merknad

 • Du kan bare bruke [Inns. for ekstern blits] til å konfigurere innstillingene for en blits (selges separat) eller trådløs fjernstyring (selges separat) som er produsert av Sony og festet til kameraets multigrensesnitt-sko.
 • Du kan bare bruke [Inns. for ekstern blits] når blitsen er festet direkte til kameraet. Du kan ikke bruke denne funksjonen når du tar bilder med en blits som er koblet til kameraet med kabel.
 • Bare noen av funksjonene til den tilkoblede blitsen kan konfigureres med [Inns. for ekstern blits]. Du kan ikke utføre parkobling med andre blitser, tilbakestille blitsen, initialisere blitsen, osv. via [Inns. for ekstern blits].
 • [Inns. for ekstern blits] er ikke tilgjengelig under følgende forhold:
  • Når blitsen ikke er festet til kameraet
  • Når det er koblet til en blits som ikke støtter [Inns. for ekstern blits]
  • Når modusvelgeren er satt til (Film) eller (Sakte og rask film), eller under filmopptak

  [Inns. for ekstern blits] kan også være utilgjengelig avhengig av blitsens tilstand.

 • Du finner mer informasjon om hvilke blitser og trådløse fjernstyringer som er kompatible med denne funksjonen, på følgende støtteside.
  https://www.sony.net/dics/7c/