Liste over standardinnstillingsverdier

Følgende er standard innstillingsverdier.

Tilbakestille innstillingene til standardverdiene

Velg MENU→(Oppsett) → [Tilbakestille innst.][Tilbakest. kamerainnst.] eller [Tilbakestille][Enter].

Elementene som kan tilbakestilles ved hjelp av [Tilbakest. kamerainnst.], er begrenset. Se følgende tabeller. Hvis du velger [Tilbakestille], vil alle innstillingene til kameraet tilbakestilles til standardverdiene.

Kamera- innstillinger1

MENU-elementer  Standard innstillingsverdi Kan tilbakestilles med [Tilbakest. kamerainnst.]
Filformat JPEG Kan tilbakestilles
RAW-filtype Komprimert Kan tilbakestilles
JPEG-kvalitet Fin Kan tilbakestilles
JPEG-bildestr. (når [Bildeforhold] er stilt inn på [3:2]) L: 24M Kan tilbakestilles
JPEG-bildestr. (når [Bildeforhold] er stilt inn på [4:3]) L: 21M Kan tilbakestilles
JPEG-bildestr. (når [Bildeforhold] er stilt inn på [16:9]) L: 20M Kan tilbakestilles
JPEG-bildestr. (når [Bildeforhold] er stilt inn på[1:1]) L: 16M Kan tilbakestilles
JPEG-bildestr. (når [Bildeforhold] er stilt inn på [3:2]-opptak i størrelse tilsvarende APS-C) L: 10M Kan tilbakestilles
JPEG-bildestr. (når [Bildeforhold] er stilt inn på [16:9]-opptak i størrelse tilsvarende APS-C) L: 8.7M Kan tilbakestilles
JPEG-bildestr. (når [Bildeforhold] er stilt inn på [1:1]-opptak i størrelse tilsvarende APS-C) L: 6.9M Kan tilbakestilles
JPEG-bildestr. (når [Bildeforhold] er stilt inn på [4:3]-opptak i størrelse tilsvarende APS-C) L: 9.2M Kan tilbakestilles
Bildeforhold 3:2 Kan tilbakestilles
APS-C/Super 35mm Auto Ikke tilgjengelig
Støyred.lang Kan tilbakestilles
Høy ISO Støyred. Normal Kan tilbakestilles
Fargerom sRGB Kan tilbakestilles
Objektivkomp. (Skyggekomp.) Auto Ikke tilgjengelig
Objektivkomp. (Krom. ab.-komp.) Auto Ikke tilgjengelig
Objektivkomp. (Forvrengningskomp.) Av Ikke tilgjengelig
Bruksmodus Enkeltbilde Kan tilbakestilles
Nivåtrinninnst. (Selvutl. under nivåtr.) Av Kan tilbakestilles
Nivåtrinninnst. (Nivåtr.-rekkef.) 0→-→+ Kan tilbakestilles
Intervalloppt.-fun. (Intervallopptak) Av Kan tilbakestilles
Intervalloppt.-fun. (Starttid for opptak) 1 sek. Kan tilbakestilles
Intervalloppt.-fun. (Opptaksintervall) 3 sek. Kan tilbakestilles
Intervalloppt.-fun. (Antall bilder) 30 Kan tilbakestilles
Intervalloppt.-fun. (Føls. for AE-sporing) Middels Kan tilbakestilles
Intervalloppt.-fun. (Stille oppt. i intervall) Kan tilbakestilles
Intervalloppt.-fun. (Priori. av opptaksint.) Av Kan tilbakestilles
/ Hent Ikke tilgjengelig
/ Minne Ikke tilgjengelig
Reg. tilp. oppt.-innst. Ikke tilgjengelig
Fokusmodus Automatisk AF Kan tilbakestilles
Prioritetsinns. i AF-S Balansert vektlegg. Ikke tilgjengelig
Prioritetsinns. i AF-C Balansert vektlegg. Ikke tilgjengelig
Fokusområde Vidt Kan tilbakestilles
Fokusområdegrense Kan tilbakestilles
Vek. V/H AF-omr. Av Kan tilbakestilles
AF-lys Auto Kan tilbakestilles
Innst. ansikt/øye-AF (Ans.-/øyepri. i AF) Kan tilbakestilles
Innst. ansikt/øye-AF (Motivgjenkjenning) Menneske Kan tilbakestilles
Innst. ansikt/øye-AF (Høyre/venstre øye) Auto Kan tilbakestilles
Innst. ansikt/øye-AF (Vis ans.-/øyeramme) Av Kan tilbakestilles
Innst. ansikt/øye-AF (Visning av dyreøyne) Kan tilbakestilles
Følsom. AF-spor. 3(standard) Kan tilbakestilles
Blenderbruk i AF Standard Ikke tilgjengelig
AF m/lukker Ikke tilgjengelig
Pre-AF Av Ikke tilgjengelig
Eye-Start AF Av Ikke tilgjengelig
AF-områderegist. Av Ikke tilgjengelig
Slett reg. AF-omr. Ikke tilgjengelig
Rammefarge f. fokus Hvit Ikke tilgjengelig
Auto-tøm. AF-omr. Av Ikke tilgjengelig
Vis kont. AF-område Ikke tilgjengelig
Sirk. av fokus.-punkt Sirkulerer ikke Ikke tilgjengelig
Bev.-mn. AF-ramme Standard Kan tilbakestilles
AF mikrojust. * (AF-justeringsinnst.)

* Dette elementet tilbakestilles ikke selv om du utfører [Tilbakest. kamerainnst.] eller [Tilbakestille].

Av Ikke tilgjengelig
AF mikrojust. * (Tøm)

* Dette elementet tilbakestilles ikke selv om du utfører [Tilbakest. kamerainnst.] eller [Tilbakestille].

Ikke tilgjengelig
AF mikrojust. * (mengde)

* Dette elementet tilbakestilles ikke selv om du utfører [Tilbakest. kamerainnst.] eller [Tilbakestille].

±0 Ikke tilgjengelig
Eksp.-komp. ±0.0 Kan tilbakestilles
Tilbakest. EV-komp. Tilbakestille Ikke tilgjengelig
ISO-innstilling (ISO) ISO AUTO Kan tilbakestilles
ISO-innstilling (ISO-områdegrense) ISO 50 – ISO 204800 Ikke tilgjengelig
ISO-innstilling (ISO AUTO: Min. LH Standard Kan tilbakestilles
Målemodus Multi Kan tilbakestilles
Ansiktspri. i multi-m. Kan tilbakestilles
Punktmåler-punkt Midten Kan tilbakestilles
Eksponer.-trinn 0,3 EV Ikke tilgjengelig
AEL med lukker Auto Ikke tilgjengelig
Just. av eksp.-stn. ±0.0 Ikke tilgjengelig
Blitsmodus Autoblits Kan tilbakestilles
Blitskompenser. ±0.0 Kan tilbakestilles
Eksp.komp.innst L.lys og blits Ikke tilgjengelig
Trådløs blits Av Kan tilbakestilles
Rødøyereduksj. Av Kan tilbakestilles
Inns. for ekstern blits (Inns. utløs. ekst. blits) Ikke tilgjengelig
Inns. for ekstern blits (Tilp. inns. ekst. blits) Ikke tilgjengelig
Hvitbalanse Auto Kan tilbakestilles
Prioritetsinns. i AWB Standard Kan tilbakestilles
DRO/Auto HDR Dyn.omr.-optimal.: Auto Kan tilbakestilles
Kreative innst. Standard Kan tilbakestilles
Bildeeffekt Av Kan tilbakestilles
Bildeprofil Av Kan tilbakestilles
Lukker-AWB-lås Av Ikke tilgjengelig
Fokusforstørrer Kan tilbakestilles
Fokusforstørrelsestid Ingen begrens. Ikke tilgjengelig
Første fokusforst. x1,0 Ikke tilgjengelig
AF i fokusforst. Ikke tilgjengelig
MF-assistent Ikke tilgjengelig
Fremhevingsinnst. (Fremhevingsvisning) Av Ikke tilgjengelig
Fremhevingsinnst. (Fremhevingsnivå) Middels Ikke tilgjengelig
Fremhevingsinnst. (Fremhevingsfarge) Hvit Ikke tilgjengelig
Anti-flicker-oppt. Av Kan tilbakestilles
Ansiktregistrering Ikke tilgjengelig
Prioriter reg. ansikt Kan tilbakestilles

Kamera- innstillinger2

MENU-elementer  Standard innstillingsverdi Kan tilbakestilles med [Tilbakest. kamerainnst.]
Eksp.-modus Program Auto Kan tilbakestilles
Eksp.-modus Program Auto Kan tilbakestilles
Filformat XAVC S HD Kan tilbakestilles
Opptaksinnst. (når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S 4K]) 24p 60M /25p 60M Kan tilbakestilles
Opptaksinnst. (når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S HD]) 60p 50M /50p 50M Kan tilbakestilles
S&R-innstillinger (Opptaksinnst.) 30p /25p Kan tilbakestilles
S&R-innstillinger (Bildefrekvens) 120fps /100fps Kan tilbakestilles
Proxy-opptak Av Kan tilbakestilles
AF-overgangsha. 5 Kan tilbakestilles
Føl. skifte AF-mot. 5(følsom) Kan tilbakestilles
Auto. langs. lukk. Kan tilbakestilles
Første fokusforst. x1,0 Ikke tilgjengelig
Lydopptak Kan tilbakestilles
Lydopptaksnivå 26 Kan tilbakestilles
Lydnivåvisning Ikke tilgjengelig
Tidsinnst. for lydutg. Virkelig Kan tilbakestilles
Vindstøyreduksjon Av Kan tilbakestilles
Markørvisning Av Ikke tilgjengelig
Markørinnst. (Senter) Av Ikke tilgjengelig
Markørinnst. (Forhold) Av Ikke tilgjengelig
Markørinnst. (Sikkerhetssone) Av Ikke tilgjengelig
Markørinnst. (Lederamme) Av Ikke tilgjengelig
Videolysmodus Strømkobling Ikke tilgjengelig
Film med lukker Av Ikke tilgjengelig
Stille opptak Av Kan tilbakestilles
Utløser uten objektiv Aktiver Ikke tilgjengelig
Utløser uten kort Aktiver Ikke tilgjengelig
SteadyShot Kan tilbakestilles
SteadyShot-innst. (SteadyShot-just.) Auto Kan tilbakestilles
SteadyShot-innst. (Brennv. for SteadyS.) (når [SteadyShot-just.] er stilt inn på [Manuell]) 8mm Kan tilbakestilles
Zoom Ikke tilgjengelig
Zoominnstilling Kun optisk zoom Ikke tilgjengelig
Zoomringrotering Venst.(W)/Høyre(T) Ikke tilgjengelig
DISP-knapp (Skjerm) Vis alle info. Ikke tilgjengelig
DISP-knapp (Søker) Nivå Ikke tilgjengelig
FINDER/MONITOR Auto Ikke tilgjengelig
Søkerens bildefr. Standard Ikke tilgjengelig
Sebrainnstilling (Sebravisning) Av Ikke tilgjengelig
Sebrainnstilling (Sebranivå) 70 Ikke tilgjengelig
Rutenettlinje Av Ikke tilgjengelig
Guide f. eksp.-innst. Av Ikke tilgjengelig
Live View-visning Innstillingseffekt På Ikke tilgjengelig
Seriebildekapasitet Ikke vis Ikke tilgjengelig
Autovisning Av Ikke tilgjengelig
Tilp. knapp (C-knapp) Hvitbalanse Ikke tilgjengelig
Tilp. knapp (Senterknapp) Fokusstandard Ikke tilgjengelig
Tilp. knapp (Venstre knapp) Bruksmodus Ikke tilgjengelig
Tilp. knapp (Høyre knapp) ISO Ikke tilgjengelig
Tilp. knapp (Ned-knapp) Ikke innstilt Ikke tilgjengelig
Tilp. knapp (AF-ON-knapp) Sporing på + AF på Ikke tilgjengelig
Tilp. knapp (MOVIE-knapp) Filmopptak Ikke tilgjengelig
Tilp. knapp (Hold fokus-knapp) Holdfokus Ikke tilgjengelig
Tilp. knapp (C-knapp) Følg tilpasning () Ikke tilgjengelig
Tilp. knapp (Senterknapp) Følg tilpasning () Ikke tilgjengelig
Tilp. knapp (Venstre knapp) Følg tilpasning () Ikke tilgjengelig
Tilp. knapp (Høyre knapp) Følg tilpasning () Ikke tilgjengelig
Tilp. knapp (Ned-knapp) Følg tilpasning () Ikke tilgjengelig
Tilp. knapp (AF-ON-knapp) AF på Ikke tilgjengelig
Tilp. knapp (MOVIE-knapp) Filmopptak Ikke tilgjengelig
Tilp. knapp (Hold fokus-knapp) Følg tilpasning () Ikke tilgjengelig
Tilp. knapp (MOVIE-knapp) Følg tilp. (/) Ikke tilgjengelig
Tilp. knapp (Fn/-knapp) Send til smarttelefon Ikke tilgjengelig
Funksjonsmenyinnst. Ikke tilgjengelig
Mitt ratt-innstillinger Ikke tilgjengelig
Oppsett for ratt/hjul LH F/nr. Ikke tilgjengelig
Av/Tv-rotering Normal Ikke tilgjengelig
Ev-komp. f. ratt/hjul Av Ikke tilgjengelig
Funksjonsring (obj.) Fokus på strøm Ikke tilgjengelig
Berøringsbet.-funksj. Berøringsfokus Ikke tilgjengelig
Ratt/hjul-lås Lås opp Ikke tilgjengelig
Lydsignaler Ikke tilgjengelig

Nettverk

For å tilbakestille elementene for [Nettverk] til standardverdiene, må du velge [Tilbakestille] eller [Tilb.st. nettverksinn.]. Disse elementene tilbakestilles ikke til standardverdiene selv om du velger [Tilbakest. kamerainnst.].

MENU-elementer  Standard innstillingsverdi
Send til smarttelefon (Send til smarttelefon)
Send til smarttelefon (Innhold i sending) Kun proxy
Send til smarttelefon (Tilkob. u. strøm AV) Av
Lagre/last FTP-inns.
FTP-overføringsfunk.
Kontr. med smarttlf. (Kontr. med smarttlf.) Av
Kontr. med smarttlf. (Tilkobling)
Kontr. med smarttlf. (Alltid tilkoblet) Av
PC-kontrollfunksjon (PC-kontroll) Av
PC-kontrollfunksjon (Tilk.-met. PC-kontr.) USB
PC-kontrollfunksjon (Paring)
PC-kontrollfunksjon (Wi-Fi Direct-info.)
PC-kontrollfunksjon (Lagr.-dest. stillbilde) Kun PC
PC-kontrollfunksjon (RAW+J: Lagre på PC) RAW og JPEG
PC-kontrollfunksjon (Bildestr. v. PC-lagr.) Original
Flymodus Av
Wi-Fi-innstillinger (WPS-trykk)
Wi-Fi-innstillinger (Innst. for tilgangspkt.)
Wi-Fi-innstillinger (Frekvensbånd) 2,4 GHz
Wi-Fi-innstillinger (Vis info om Wi-Fi)
Wi-Fi-innstillinger (SSID/Tilbakest. PO)
Bluetooth-innst. (Bluetooth-funksjon) Av
Bluetooth-innst. (Paring)
Bluetooth-innst. (Vis enhetsadresse)
Innst. stedinfo (Tilknytt. av stedsinfo) Av
Innst. stedinfo (Autom. tidskorr.)
(når [Tilknytt. av stedsinfo] er stilt inn på [På])
Innst. stedinfo (Auto. omr.-just.)
(når [Tilknytt. av stedsinfo] er stilt inn på [På])
Bluetooth-fjernkontr. Av
Red. navn på enhet
Importer rotsertifikat
Sikkerhet (IPsec) (IPsec) Av
Sikkerhet (IPsec) (Dest.-IP-adresse)
Sikkerhet (IPsec) (Delt nøkkel)
Tilb.st. nettverksinn.

Avspilling

For å tilbakestille elementene for [Avspilling] til standardverdiene, må du velge [Tilbakestille]. Disse elementene tilbakestilles ikke til standardverdiene selv om du velger [Tilbakest. kamerainnst.].

MENU-elementer  Standard innstillingsverdi
Beskytt
Roter
Slett
Vurdering
Vurd.-inn. (tilp.-kn.)
Spesif. Utskrift
Lagre som bilde
Forstørr
Forst. første forst. Standard forstørrelse
Forstørr første pos. Fokusert posisjon
Kont. avs. Intervall
Avsp.-hast. Interv. 5
Lysbildevisning (Gjenta) Av
Lysbildevisning (Intervall) 3 sek.
Visningsmodus Datovisning
Bildeindeks 9 bilder
Vis som gruppe
Visningsretning Auto
Bildehopp-innst. (Velg ratt) Ratt
Bildehopp-innst. (Bildehopp-metode) Ett om gangen

Oppsett

For å tilbakestille elementene for [Oppsett] til standardverdiene, må du velge [Tilbakestille]. Disse elementene tilbakestilles ikke til standardverdiene selv om du velger [Tilbakest. kamerainnst.].

MENU-elementer  Standard innstillingsverdi
Skjermlysstyrke Manuell
Søker-lysstyrke Auto
Fargetemp. i søker ±0
Gammavisningshjelp Av
Voluminnstillinger 7
Bekreft sletting "Avbryt" først
Visningskvalitet Standard
Starttid for strømsp. 1 min.
Temp. auto. strøm av Standard
NTSC/PAL-velger
Rensemodus
Berøringsbetjening
Ber.-pan./pekeplate Kun berøringspanel
Pekeplateinnst. (Betj. i vertikal retn.)
Pekeplateinnst. (Pekepos.-modus) Absolutt posisjon
Pekeplateinnst. (Betjeningsområde) Høyre 1/2
TC/UB-innstillinger (TC/UB-visn.-innst.) Teller
TC/UB-innstillinger (TC Preset) 00:00:00.00
TC/UB-innstillinger (UB Preset) 00 00 00 00
TC/UB-innstillinger (TC Format) DF
TC/UB-innstillinger (TC Run) Rec Run
TC/UB-innstillinger (TC Make) Preset
TC/UB-innstillinger (UB Time Rec) Av
HDMI-innstillinger (HDMI-oppløsning) Auto
HDMI-innstillinger (24p/60p-utdata) 60p
HDMI-innstillinger (HDMI-infovisning)
HDMI-innstillinger (TC-utdata) Av
HDMI-innstillinger (REC-kontroll) Av
HDMI-innstillinger (KTRL for HDMI)
Velg 4K-utdata Minnekort+HDMI
USB-tilkobling Auto
USB LUN-innstilling Multi
Strømfors. via USB
Språk
Dato/tid-innst.
Områdeinnstilling
IPTC-informasjon (Skriv IPTC-info) Av
IPTC-informasjon (Registrer IPTC-info)
Opphavsrettinfo (Skriv opph.-info) Av
Opphavsrettinfo (Angi fotograf)
Opphavsrettinfo (Angi opphavsrett)
Opphavsrettinfo (Vis opphavsrettinfo)
Skriv serienummer Av
Formater
Velg opptaksmappe
Ny mappe
Fil-/mappe-innst. (Filnummer) Serie
Fil-/mappe-innst. (Angi filnavn) DSC
Fil-/mappe-innst. (Mappenavn) Standardform
Filinnstillinger (Filnummer) Serie
Filinnstillinger (Tilbakes. serieteller)
Filinnstillinger (Filnavnformat) Standard
Filinnstillinger (Tittelinnstillinger)
Gjenoppr. bilde-DB *

* Dette utføres ikke selv om du velger [Tilbakest. kamerainnst.] eller [Tilbakestille].

Vis medieinfo.
Versjon
Sertifiseringslogo
Tilbakestille innst.

Min meny

For å tilbakestille elementene for [Min meny] til standardverdiene, må du velge [Tilbakestille] eller [Slett alle]. Disse elementene tilbakestilles ikke til standardverdiene selv om du velger [Tilbakest. kamerainnst.].

MENU-elementer  Standard innstillingsverdi
Legg til element
Sorter element
Slett element
Slett side.
Slett alle
Vis fra Min meny Av