Slik bruker du "Hjelpeveiledning"

"Hjelpeveiledning" er en "nettbasert bruksanvisning" som er utformet for å beskrive funksjonene og bruksmetodene til dette kameraet. Bruk "Hjelpeveiledning" til å søke etter informasjon som du trenger for å gjøre full bruk av kameraet.
("Hjelpeveiledning"-skjermbildene som vises på denne siden, er kun ment som referanse. De kan fravike fra den faktiske visningen på skjermen til modellen din.)

Hint

  • "Startveiledning" som følger med kameraet, beskriver grunnleggende bruksmetoder og forholdsregler for bruk. Se "Startveiledning" i kombinasjon med denne "Hjelpeveiledning".

Finne ønsket informasjon

Metode A: søke etter nøkkelord

Skriv inn et søkeord ("hvitbalanse", "fokusområde" osv.), og bruk søkeresultatene til å vise beskrivelsessiden du vil vise. Hvis du skriver inn to eller flere søkeord ved å skille dem med mellomrom (blanktegn), kan du søke etter sider som inneholder alle disse søkeordene.


Metode B: vise innholdsfortegnelsen

Velg en overskrift fra innholdsfortegnelsen for å vise beskrivelsessiden.

Skjermbilde som vises på en datamaskin

Skjermbilde som vises på en smarttelefon

Vise informasjon om relaterte funksjoner

"Beslektet emne" nederst på hver side viser avsnitt som inneholder informasjon som er relatert til beskrivelsessiden som vises for øyeblikket. Hvis du vil ha en dypere forståelse av den siden som vises for øyeblikket, kan du også se de oppførte delene.

Skrive ut alle sidene i "Hjelpeveiledning"

Hvis du vil skrive ut alle sidene, klikker du på [ Utskrivbar PDF]-knappen øverst til høyre på startsiden. Når PDF-filen vises, kan du bruke utskriftsmenyen i nettleseren til å skrive den ut.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for enkelte språk.

Skrive ut bare den siden som vises for øyeblikket (kun på en datamaskin)

Hvis du bare vil skrive ut den siden som vises for øyeblikket, kan du klikke på [ Skriv ut]-knappen øverst på siden. Når skjermbildet for utskrift vises, må du angi skriveren din.