Ratt-/hjullås

Det går att ställa in om rattarna ska låsas eller ej när man trycker in Fn (Funktion)-knappen och håller den intryckt.

  1. MENU(Kamerainst.2) → [Ratt-/hjullås] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Låsa:
Manöverratten och styrratten låses.
Låsa upp:
Manöverratten och styrratten låses inte, även om man trycker in Fn (Funktion)-knappen och håller den intryckt.

Tips

  • Det går att frigöra låset genom att hålla Fn (Funktion)-knappen intryckt igen.

OBS!

  • När punkten [Reg. AF-område] är inställd på [På] är punkten [Ratt-/hjullås] fast inställd på [Låsa upp].