Eye-Start AF (stillbild)

Används för att ställa in om autofokus ska användas eller ej när man tittar i den elektroniska sökaren.

  1. MENU(Kamerainst.1) → [Eye-Start AF] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Autofokuseringen startar när man tittar i den elektroniska sökaren.

Av:
Autofokuseringen startar inte när man tittar i den elektroniska sökaren.

Tips

  • [Eye-Start AF] går att använda när ett objektiv med A-fattning är monterat med en monteringsadapter LA-EA4 (säljs separat).