AF På

Det går att ställa in skärpan utan att trycka ned avtryckaren halvvägs. Inställningarna för punkten [Fokusläge] används.

  1. MENU (Kamerainst.2)→[Spec.knapp] eller [Spec.knapp] → önskad knapp och tilldela sedan knappen funktionen [AF På].
  2. Tryck på den knapp som [AF På]-funktionen är inställd för under tagning med autofokus.

Tips

  • Ställ in [AF m.avtryckare][Av] om du inte vill att autofokusen ska användas när du trycker på avtryckaren.
  • Ställ in punkterna [AF m.avtryckare], [För-AF] och [Eye-Start AF][Av] för att ställa in skärpan på ett visst avstånd där du förutsäger att motivet kommer att befinna sig.