Anti-flickertagn. (stillbild)

Används för att upptäcka lampor som blinkar eller flimrar, som t.ex. lysrör, och tima tagningen till ett ögonblick när flimrets inverkan blir så liten som möjligt.

Denna funktion minskar skillnaden i exponering och färgtoner som uppstår mellan den övre och den undre delen av bilden på grund av flimmer vid tagning med snabba slutartider eller kontinuerlig tagning.

 1. MENU (Kamerainst.1) → [Anti-flickertagn.][På].
 2. Tryck ner avtryckaren halvvägs och ta sedan bilden.
  • Produkten avkänner flimmer när avtryckaren trycks ner halvvägs.

Menypunktsdetaljer

Av:
Flimrets inverkan minskas inte.
:
Flimrets inverkan minskas. Om kameran upptäcker flimmer när man trycker ner avtryckaren halvvägs tänds flimmerikonen .

Tips

 • Färgtonerna för bilden kan variera om man tar flera bilder på samma scen med olika slutartider. I så fall rekommenderar vi att använder [Slutarprioritet]-läget eller [Manuell exponering]-läget med en fast slutartid.
 • Du kan använda flimmerfri tagning genom att trycka på AF-ON (AF På)-knappen.
 • Du kan även utföra flimmerfri tagning i läget för manuell skärpeinställning genom att trycka ner avtryckaren halvvägs eller trycka på AF-ON (AF På)-knappen.

OBS!

 • När [Anti-flickertagn.] är satt till [På] kan bildkvaliteten försämras för livevisningen.
 • När [Anti-flickertagn.] är [På] kan slutartidsfördröjningen öka något. I läget för kontinuerlig tagning kan tagningshastigheten sjunka eller intervallet mellan bilderna bli ojämnt.
 • Kameran kan bara upptäcka flimmer om ljuskällans frekvens är 100 eller 120 Hz.
 • För somliga ljuskällor eller tagningsförhållanden kan det hända att kameran inte kan upptäcka flimmer, t.ex. mot en mörk bakgrund.
 • Även om kameran upptäcker flimret kan det hända att dess inverkan inte går att reducera tillräckligt beroende på ljuskällan eller tagningsförhållandena. Vi rekommenderar att du tar några provbilder först.
 • [Anti-flickertagn.] går inte att använda i följande fall:
  • Vid bulb-tagning
  • [Tyst tagning]
  • Vid filminspelning
 • Färgtonerna i de tagna bilderna kan variera beroende på [Anti-flickertagn.]-inställningen.