Tagning av stillbilder

 1. Välj önskat tagningsläge genom att vrida på lägesomkopplaren.

 2. Justera bildskärmens vinkel och håll i kameran.Eller titta i sökaren och håll i kameran.
 3. När ett zoomobjektiv är monterat går det att förstora bilden genom att vrida på zoomringen.
 4. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.
  När skärpan är inställd för bilden hörs ett pip och skärpeindikatorn (t.ex. ) tänds.

 5. Tryck ner avtryckaren helt.

Används för att ta bilder med skärpan låst på önskat motiv (skärpelås)

Används för att ta bilder med skärpan låst på önskat motiv i autofokusläget.

 1. MENU (Kamerainst.1) → [Fokusläge][Enbilds-AF] eller [Automatisk AF].
 2. Placera motivet inom AF-området och tryck ner avtryckaren halvvägs.

  Skärpan låses.

  • Om det är svårt att ställa in skärpan på önskat motiv, så ställ in [Fokusområde][Mitten] eller [Flexibel punkt].
 3. Fortsätt hålla avtryckaren nedtryckt och flytta tillbaka motivet till sin ursprungliga position för att komponera om bilden.

 4. Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.

Tips

 • När produkten inte kan ställa in skärpan automatiskt blinkar skärpeindikatorn och det hörs inget pip. Antingen komponera om bilden eller ändra skärpeinställningen.I läget [Kontinuerlig AF] tänds (skärpeindikatorn) och det hörs inget pip för att markera att skärpan är inställd.

OBS!

 • En ikon som anger att data håller på att skrivas visas efter tagningen. Ta inte ut minneskortet medan denna ikon visas.
 • När motivet rör sig går det inte att låsa skärpan, även om punkten [Fokusläge] är inställd på [Automatisk AF].
 • När man tar bilder med snabba slutartider med ett objektiv med stor bländare monterat kan det hända att den oskarpa cirkeln som skapas av bokeh-effekten blir avskuren i kanterna på grund av slutarmekanismen.
 • Om ett objektiv från en annan tillverkare (inklusive objektiv från Minolta/Konica-Minolta) används kan det hända att det inte går att få rätt exponering eller att ljusstyrkan blir ojämn i bilden.
 • Vid tagning med snabba slutartider kan det hända att bildens ljusstyrka blir ojämn beroende på tagningsförhållandena.