Spotmätarpunkt

Ställer in om spotmätningspunkten som ska koordineras med skärpeinställningsområdet när [Fokusområde] är inställt på [Flexibel punkt], [Utökad flexib. punkt], [Spårning: Flexibel punkt] eller [Spårning: Utökad flexib. punkt].

  1. MENU (Kamerainst.1) → [Spotmätarpunkt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Mitten:
Spotmätningspositionen koordineras inte med skärpeinställningsområdet, utan ljusstyrkan mäts alltid i mitten.
Fokuspunktslänk:
Spotmätningspositionen koordineras med skärpeinställningsområdet.

OBS!

  • När [Fokusområde] är inställt på något annat än [Flexibel punkt]/[Utökad flexib. punkt]/[Spårning: Flexibel punkt]/[Spårning: Utökad flexib. punkt] är spotmätningspunkten låst till mitten.
  • När [Fokusområde] är inställd på [Spårning: Flexibel punkt] eller [Spårning: Utökad flexib. punkt], koordineras spotmätningspositionen med startpunkten för spårning, men inte med motivföljningen.