Käns. AF-objektb. (film)

Du kan ställa in känsligheten för att flytta skärpan till ett annat motiv om det ursprungliga motivet flyttas ut ur skärpeinställningsområdet under filminspelning.

  1. MENU (Kamerainst.2) → [Käns. AF-objektb.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

5(Känslig) / 4 / 3 / 2 / 1(Låst):
Välj ett högre värde om du ska filma ett motiv som rör sig snabbt eller om du ska filma flera motiv samtidigt och vill kunna ändra fokus fram och tillbaka mellan dem.
Välj ett lägre värde om du vill att skärpan ska vara stabil eller om du vill hålla skärpan inställd på ett visst mål utan att påverkas av andra motiv.