Styra kameran med en smartphone (NFC One touch-fjärrstyrning)

Du kan ansluta den här produkten till en NFC-aktiverad smartphone genom att hålla apparaterna mot varandra och sedan styra produkten med din smartphone.
Kontrollera att punkten [Ktrl m Smartphone] är inställd på [På] genom att välja MENU(Nätverk) → [Ktrl m Smartphone].

 1. Aktivera NFC-funktionen på smartphonen.
  • På en iPhone startar du Imaging Edge Mobile och väljer [Anslut med kameran via One-touch (NFC)] under [Anslut med en ny kamera].
 2. Ställ den här produkten i tagningsläge.
  • NFC-funktionen går bara att använda när (N-märke) visas på skärmen.
 3. Håll din smartphone mot kameran i 1 till 2 sekunder.

  Din smartphone och kameran ansluts.

  • Du kan ta bilder fjärrstyrt medan du kontrollerar bildkompositionen på skärmen Imaging Edge Mobile.

Angående ”NFC”

NFC är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation på kort håll mellan olika apparater, som t.ex. mobiltelefoner och IC-taggar. NFC gör datakommunikationen mycket enklare, eftersom man bara behöver röra vid en viss punkt.

 • NFC (Near Field Communication) är en internationell standard för teknik för trådlös kommunikation på kort håll.

OBS!

 • Om det inte går att ansluta, så prova följande åtgärder:
  • Starta Imaging Edge Mobile på din smartphone och för sedan din smartphone långsamt mot (N-märke) på produkten.
  • Om smartphonen är isatt i ett skal eller fodral, så ta av det.
  • Om produkten sitter i ett fodral, så ta av det.
  • Kontrollera att NFC-funktionen är aktiverad på smartphonen.
 • Det kan förekomma radiostörningar eftersom Bluetooth-kommunikation och Wi-Fi-kommunikation (2,4 GHz) använder samma frekvensband. Om Wi-Fi-anslutningen är instabil kan det hända att den blir bättre om du stänger av Bluetooth-funktionen på din smartphone. I så fall fungerar dock inte länkningsfunktionen för platsinformation längre.
 • När punkten [Flygplansläge] är inställd på [På], går det inte att ansluta den här produkten och smartphonen. Ställ in [Flygplansläge][Av].
 • Om den här produkten och smartphonen ansluts medan produkten är i uppspelningsläge överförs den visade bilden till smartphonen.