Batteripaketets brukstid och antalet bilder som går att lagra

Antal bilder vid stillbildstagning

Bildskärmsläge Cirka 740 bilder
Sökarläge Cirka 680 bilder


Batteritid vid filminspelning (faktisk inspelning)

Bildskärmsläge Ca. 140 min.
Sökarläge Ca. 140 min.


Batteritid vid filminspelning (kontinuerlig inspelning)

Bildskärmsläge Ca. 215 min.
Sökarläge Ca. 220 min.


 • Ovanstående uppskattningar för batteribrukstid och antal bilder gäller när batteripaketet är fullt uppladdat. Batteribrukstiden och antalet bilder kan sjunka beroende på användningsförhållandena.
 • Värdena för batteribrukstiden och antalet lagringsbara bilder är uppskattade vid tagning med standardinställningarna under följande förhållanden:
  • Batteripaketet används vid en omgivningstemperatur på 25 °C.
  • Ett Sony SDXC-minneskort (U3) används (säljs separat)
  • Användning av objektivet FE 28-60mm F4-5.6
 • Värdena för ”Tagning (stillbilder)” är baserade på CIPA-normerna och gäller vid inspelning under följande förhållanden:
  (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  • En bild tas var 30:e sekund.
  • Kameran stängs av och slås på en gång per tio bilder.
 • Antalet minuter för filminspelning är baserade på CIPA-normerna och gäller vid tagning under följande förhållanden:
  • Bildkvaliteten är inställd på XAVC S HD 60p 50M /50p 50M.
  • Faktisk inspelning (filmer): Batteribrukstid baserad på upprepad inspelning, zoomning, inspelningsberedskap, påslagning/avstängning, osv.
  • Kontinuerlig tagning (filminspelning): Det går inte att utföra andra åtgärder än att starta och avsluta tagningen.