Sökarens ljusstyrka

När sökaren används justerar denna produkt ljusstyrkan i sökaren i förhållande till omgivningen.

  1. MENU(Installation) → [Sökarens ljusstyrka] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:
Ljusstyrkan korrigeras automatiskt.
Manuell:
Används för att ställa in ljusstyrkan för sökaren inom ett område från –2 till +2.

OBS!

  • När punkten [Bildhast. f sökare] är inställd på [Hög], går punkten [Sökarens ljusstyrka] inte att ställa in på [Auto]. [Sökarens ljusstyrka] går bara att ställa in på [Manuell].