Opt.dyn.omr (DRO)

Produkten delar in bilden i små områden för att analysera kontrasten mellan ljus och skugga i motivet och bakgrunden, och skapar sedan en bild med optimal ljusstyrka och gradering.

  1. MENU (Kamerainst.1) → [DRO/Auto HDR][Opt.dyn.omr].
  2. Välj önskad inställning med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Opt.av dyn.omr.: Auto:
Ljusstyrkan korrigeras automatiskt.
Opt.av dyn.omr.: Nivå 1 ― Opt.av dyn.omr.: Nivå 5:
Graderingen optimeras inom varje delområde av den lagrade bilden. Välj optimeringsnivå från Lv1 (svag) till Lv5 (stark).

OBS!

  • I följande fall är punkten [DRO/Auto HDR] fast inställd på [Av]:
    • När [Bildeffekt] är inställt på något annat än [Av].
    • När [Bildprofil] är inställt på något annat än [Av].
  • Vid tagning med [Opt.dyn.omr]-funktionen kan det hända att det uppstår störningar i bilden. Välj lämplig nivå genom att kontrollera den lagrade bilden, i synnerhet om du förstärker effekten.