Fasavkännings-AF

När det finns fasavkännings-AF-punkter inom autofokusområdet använder produkten en kombination av fasavkännings-AF och kontrast-AF.

OBS!

 • Fasavkännings-AF går bara att använda när ett kompatibelt objektiv är monterat. Om du använder ett objektiv som saknar stöd för fasavkännings-AF går det inte att använda följande funktioner.
  • Automatisk AF
  • Känsl. AF-spårn.
  • AF-övergångsha.
  • Käns. AF-objektb.

  Observera även att om man använder ett redan befintligt objektiv kan det hända att fasavkännings-AF inte går att använda om man inte uppdaterar objektivet. För närmare detaljer om kompatibla objektiv, se Sony webbsida för ditt område, eller kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.