AF-övergångsha. (film)

Du kan ställa in skärpans övergångshastighet när målet för autofokusering ändras under filminspelning.

  1. MENU (Kamerainst.2) → [AF-övergångsha.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

7 (Snabb) / 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 (Långsam):
Med ett snabbare värde ställs skärpan in på motivet snabbare.
Med ett långsammare värde görs inställningen av skärpan på motivet på ett mjukare sätt.