Kont. upps. interv

Spelar kontinuerligt upp bilder som är tagna med intervalltagning.

  1. MENU → (Uppspelning) → [Kont. upps. interv].
  2. Välja bildgruppen som du vill spela upp och tryck sedan i mitten på styrratten.

Tips

  • På uppspelningsskärmen kan du starta kontinuerlig uppspelning genom att trycka på nedåtknappen när en bild i gruppen visas.
  • Du kan återuppta uppspelningen eller pausa den genom att trycka på nedåtknappen under uppspelningen.
  • Du kan ändra uppspelningshastigheten genom att vrida på manöverratten eller styrratten under uppspelningen. Du kan också ändra uppspelningshastigheten genom att välja MENU → (Uppspelning) → [Upps.hast. interv].
  • Du kan kontinuerligt spela upp bilder som är tagna med kontinuerlig tagning.