Kit med multibatteriadapter

Ett kit med multibatteriadapter (säljs separat) kan användas tillsammans med den här kameran för att ta bilder i långa perioder.

Se bruksanvisningen som medföljer multibatteriadapterkitet för närmare detaljer.

OBS!

  • Tryck inte på batterispaken på kameran när plug-in-plattan på multibatteriadapterkitet är isatt i kameran. Om du gör det matas plug-in-plattan ut ur kameran.