Wi-Fi-inställningar: Frekvensband (modeller som stöder 5 GHz)

Används för att ställa in frekvensbandet för Wi-Fi-kommunikation. [5 GHz] ger snabbare kommunikationshastigheter och mer stabil dataöverföring än [2,4 GHz]. [Frekvensband]-inställningen gäller bara för [Skicka t. Smartph.], [Ktrl m Smartphone], och [Fjärrdator] (Wi-Fi Direct).

  1. MENU(Nätverk) → [Wi-Fi-inställningar][Frekvensband] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

2,4 GHz/5 GHz

OBS!

  • Om det finns både 2,4 GHz-och 5 GHz-åtkomstpunkter med samma SSID-och krypteringsformat visas åtkomstpunkten med det starkaste radiofältet.