Baksidan

Figur över kamerans baksida

 1. Sökare
 2. Ögonsensor
 3. Dioptrijusteringsratt

  Ställ in dioptrijusteringsratten i förhållande till din syn så att bilden och indikeringarna syns så klart och tydligt som möjligt i sökaren.

 4. Bildskärm (För pekmanövrer: Pekskärm/pekplatta)
  • Det går att vrida bildskärmen till en vinkel där den går lätt att se från alla tagningsvinklar.

   Figur som visar hur bildskärmen går att rotera

   (A): cirka 176°
   (B): cirka 270°

  • Vid användning av stativ kan det hända att det inte går att justera bildskärmens vinkel. Lossa i så fall stativskruven en gång för att justera bildskärmens vinkel.
  • Undvik att använda alltför mycket kraft när du öppnar, stänger eller roterar bildskärmen. Det kan leda till fel på dem.
 5. MENU-knapp
 6. Manöverratt
 7. För tagning: AF-ON (AF På)-knapp
  [Spårning på + AF På] är tilldelad i standardinställningarna.
  För uppspelning: (radera)-knapp
 8. För tagning: Fn (funktion)-knapp
  För uppspelning: (skicka t.Smartph.)-knapp

  Tryck på den här knappen för att tända [Skicka t. Smartph.]-skärmen.

 9. Styrratten
 10. För tagning: C-knapp (specialknapp)
  För uppspelning: (radera)-knapp
 11. (uppspelning)-knapp