Ovansidan

Figur över kamerans ovansida

 1. Lägesomkopplare
 2. Exponeringskompensationsratt
 3. MOVIE (film)-knapp
 4. Multi-gränssnittssko*

  Det kan hända att somliga tillbehör inte går att skjuta på helt, utan sticker ut baktill på multi-gränssnittsskon. Anslutningen fungerar dock så länge tillbehöret når fram till skons framkant.

 5. Bildsensorpositionsmärke
  • Bildsensorn är den del som omvandlar inkommande ljus till elektriska signaler. Ett (Bildsensorpositionsmärke) visar var bildsensorn sitter. Använd den vågräta linjen för att mäta upp det exakta avståndet mellan kameran och motivet.

  • Om motivet är närmare kameran än objektivets näravstånd går det inte att ställa in skärpan. Kontrollera att motivet är tillräckligt långt ifrån kameran.
 6. Högtalare


* För närmare detaljer om vilka tillbehör som går att ansluta till multi-gränssnittsskon, se Sonys webbsida eller kontakta en Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad. Tillbehör för en vanlig tillbehörssko går också att använda. Vi kan inte garantera att tillbehör av andra fabrikat går att använda.

Multi-gränssnittssko-logotyp

Tillbehörssko-logotyp