Förändr. av AF-omr.

Används för att ställa in hur långt skärpeinställningsramen flyttas när [Fokusområde] är inställt på [Flexibel punkt] osv. Du kan snabbt flytta skärpeinställningsramen genom att öka avståndet, till exempel i situationer där motivet rör sig mycket.

 1. MENU (Kamerainst.1) → [Förändr. av AF-omr.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Standard:
Skärpeinställningsramen flyttas med standardavståndet.
Stor:
Skärpeinställningsramen flyttas med ett större avstånd i taget än med inställningen [Standard].

Tips

 • När [Växla flytt AF-ram] är tilldelad till önskad knapp med [Spec.knapp] eller [Spec.knapp], ändras inställningen [Förändr. av AF-omr.] tillfälligt medan knappen hålls intryckt.
 • Om någon av följande funktioner är tilldelad till manöverratten eller styrratten med [Min ratt-inställning] kan du flytta fokusramen med det avstånd som har ställts in för respektive funktion, oavsett inställningen för [Förändr. av AF-omr.].
  • [Flytta AF-ram : S]
  • [Flytta AF-ram : S]
  • [Flytta AF-ram: Std]
  • [Flytta AF-ram: Std]

OBS!

 • När du använder monteringsadaptern LA-EA4 flyttas fokusramen med det avstånd som är inställt som [Standard] även om [Stor] är valt.